Motiwellin ajankohtaiset uutiset

Uutiset

 • 21.05.2018
  Motiwell sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste on julkaistu

  Olemme julkaisseet EU-tietosuojadirektiivin GDPR-ohjeiston mukaisen tietotosuoja- ja rekisteriselosteen.

  Käyttämällä Motiwelli:n verkkosivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoa. Motiwell ylläpitää tätä verkkosivustoa palveluna asiakkailleen ja markkinoinnista kiinnostuneille. Seuraamme sivustolla tapahtuvaa liikennettä. Selosteeseen voitte tutustua tarkemmin tästä.

  Lue lisää
 • 27.03.2017
  Varmista innostava TyöFiilis
  Innostava ilmapiiri ja positiivinen asenne työhön vahvistaa merkittävästi   yksilön ja koko työyhteisön suorituskykyä. Vuosittain  toteutettuna henkilöstötutkimus ei anna riittävästi tietoa motivaatioilmapiirin muutoksista. Henkilöstön työmotivaation varmistamiseksi muutoksien seuranta on tärkeää.

  Työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation kehitystä voidaan joustavasti seurata Motiwell TyöFiilis© -mittarin avulla. Säännöllinen raportointi lisää avoimuutta ja mahdollistaa kehitystoimien oikea-aikaisen kohdentamisen. TyöFiilis© -tutkimuksen lyhyet vuorovaikutteiset kyselyt kannustavat antamaan palautetta ja vahvistamaan myönteistä kehitystä.

  Ottamalla käyttöön Motiwell TyöFiilis©  -mittariston saat paljon enemmän ajantasaista tietoa motivaatioilmapiiristä, hyvinvoinnista ja johtamiskäytäntöjen tuloksellisuudesta. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

  Lue lisää
 • 25.01.2017
  Parannetaan henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista

  Miksi henkilöstötutkimuksia toteutetaan yhä 1-2 vuoden välein?

  Nykyisin asiakaskokemusta, myyntiä ja prosesseja seurataan vähintään kuukausittain, koska muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Eikö henkilöstön työmotivaation tai hyvinvoinnin laskua kannata pyrkiä tunnistamaan ennen kuin se heikentää tuottavuutta? 

  Erityisesti muutoksessa henkilöstöjohtamisen ja työmotivaation puutteisiin tulee reagoida nopeasti. Tuottavuuden jatkuva parantaminen edellyttää säännöllistä seurantaa ja selkeitä Lean -mittareita.

  Motiwell TyöFiilis© tiedolla johtamisen työvälineeksi

  Motiwell TyöFiilis© on vähintään kerran kvartaalissa toteutettava älykäs henkilöstötutkimus. Vastaaminen onnistuu helposti ja nopeasti myös puhelimella. Vaihtuvilla kysymyssarjoilla tunnistetaan johtamisen, motivaation ja työhyvinvoinnin muutoksia. 
  TyöFiilis© -raportointi tukee henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista ja jatkuvaa parantamista.

  Motiwell TyöFiilis© on kehitetty henkilöstöjohtamisen jatkuvaan seurantaan.
  Lue lisää
 • 24.10.2016
  Henkilöstökokemus kuntoon - asiakkaat ja tulokset kiittävät!

  Nordic Business Foorumissa lokakuussa 2016 vierailleella Vineet Nayarilla oli tärkeää sanottavaa, miten asiakastyytyväisyys ja tuloskyky ylläpidetään nopean kasvun aikana. Nayar toimi vuosina 2005-2013 intialaisen tietotekniikkayrityksen HTC:n pääjohtajana. Hänen johdollaan HTC kasvoi 6 kertaiseksi niin liikevaihdoltaan kuin tulokseltaan. Pääjohtajaksi tultuaan hän omaksui käänteisen johtamisfilosofian: "Työntekijät ensin, Asiakkaat toiseksi".

  Kasvu on aina haasteellista. Vineet Nayar muistutti, että 4 % globaaleista yrityksistä pystyy säilyttämään ja vain 1% pystyy kasvattamaan markkinaosuuttaan. Yritysten tuleekin pystyä jatkuvasti uudistumaan ja luomaan innovatiivisia palveluita. Yritysjohdon tehtävänä on osallistaa ja innostaan työntekijöitä kehittämään aktiivisesti prosesseja, laatua ja palvelukykyä asiakasrajapinnassa.

  Aivan liian usein yritysjohto keskittyy valuttamaan tavoitteita ja strategioita ylhäältä alas eikä se osaa hyödyntää henkilöstönsä piileviä voimavaroja. Menestyksen edellytyksen on, että kaikki parantavat omaa suoritustaan. Myös johtamisen tulee jatkuvasti parantua. Sen onnistumista tulee seurata jatkuvasti ja avoimesti. Henkilöstökokemuksen seuranta on yhtä tärkeää kuin asiakastyytyväisyyden seuranta. 

  "Työntekijät ensin, asiakkaat toiseksi" -filosofian neljään periaatetta

  1) Mikä on toimintamme todellinen päämäärä

  Tavoitteen tulee olla ennen kaikkea innostava ja konkreettinen. Sen tulee olla haastava, jotta ihmiset alkavat ajattelemaan uudella tavalla.

  2) Mitä erinomainen toiminta ja laatu tarkoittavat

  On tunnustettava avoimesti jatkuvan parantamisen tarve. Omaa toimintaa tulee arvioida rakentavan kriittisesti. Erinomaisuus ei ole samaa kuin riittävän hyvä. Palaute on tärkein työväline yksilöiden ja ryhmien parhaan suorituskyvyn esille saamiseksi.

  3) Millä tavalla haluamme erottautua kilpailijoistamme

  Kilpailu on jatkuvasti kovaa. Menetys edellyttää selkeää erottautumista kilpailijoista. Jokaisen yrityksessä tulee tietää, millä tavalla haluamme erottautua muista. Missä asiassa haluamme olla aina kilpailijoitamme parempi.

  4) Millaista johtamista tarvitaan, jotta tavoitteet saavutetaan

  Kun henkilöstö sisästää innostavat tavoitteet ja halumme erottautua, on johtamiskäytännöt muokattava palvelemaan ihmisten tarpeita. Esimiesten tehtävänä on valmentaa joukkoaan parhaaseen suoritukseen ja osallistaa heitä löytämään parhaat keinot haasteiden ratkaisuun.

  Motiwell TyöFiilis on älykäs menetelmä henkilöstökokemuksen jatkuvaan seurantaan. Kysy lisää info@motiwell.fi.  

  Lue lisää
 • 04.02.2016
  Tulevaisuuden työelämää - huippuseminaarissa tavataan 9.3.2016

  Motiwell on mukana tapahtumakumppanina Tulevaisuuden työelämää kehittämässä –huippuseminaarissa, jossa käsitellään uuden ajan organisaation johtamista ja työkulttuuria.

  Mikä motivoi ihmisiä työelämässä ja miten johtamisella voidaan tukea uudenlaista kulttuuria.Miten työelämä muuttuu ja tulee muuttumaan? Miten digitalisaatio vaikuttaa työtapoihin, osaamistarpeisiin ja johtamiseen? Miten esimiehet voivat edistää tätä muutosta unohtamatta yksilöä ja työhyvinvointia? 

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtuman nettisivuilta www.amieduexpertevents.fi/tulevaisuuden-tyoelama 

  Kiinnostuitko! Pyydä tarjouskoodi seminaariin sähköpostilla otsikolla Tulevaisuuden työelämä -seminaari info@motiwell.fi

  Lue lisää

Uusimmat aiheet

 • 21.05.2018
  Motiwell sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste on julkaistu

  Olemme julkaisseet EU-tietosuojadirektiivin GDPR-ohjeiston mukaisen tietotosuoja- ja rekisteriselosteen.

  Käyttämällä Motiwelli:n verkkosivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoa. Motiwell ylläpitää tätä verkkosivustoa palveluna asiakkailleen ja markkinoinnista kiinnostuneille. Seuraamme sivustolla tapahtuvaa liikennettä. Selosteeseen voitte tutustua tarkemmin tästä.

  Lue lisää
 • 27.03.2017
  Varmista innostava TyöFiilis
  Innostava ilmapiiri ja positiivinen asenne työhön vahvistaa merkittävästi   yksilön ja koko työyhteisön suorituskykyä. Vuosittain  toteutettuna henkilöstötutkimus ei anna riittävästi tietoa motivaatioilmapiirin muutoksista. Henkilöstön työmotivaation varmistamiseksi muutoksien seuranta on tärkeää.

  Työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation kehitystä voidaan joustavasti seurata Motiwell TyöFiilis© -mittarin avulla. Säännöllinen raportointi lisää avoimuutta ja mahdollistaa kehitystoimien oikea-aikaisen kohdentamisen. TyöFiilis© -tutkimuksen lyhyet vuorovaikutteiset kyselyt kannustavat antamaan palautetta ja vahvistamaan myönteistä kehitystä.

  Ottamalla käyttöön Motiwell TyöFiilis©  -mittariston saat paljon enemmän ajantasaista tietoa motivaatioilmapiiristä, hyvinvoinnista ja johtamiskäytäntöjen tuloksellisuudesta. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

  Lue lisää
 • 25.01.2017
  Parannetaan henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista

  Miksi henkilöstötutkimuksia toteutetaan yhä 1-2 vuoden välein?

  Nykyisin asiakaskokemusta, myyntiä ja prosesseja seurataan vähintään kuukausittain, koska muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Eikö henkilöstön työmotivaation tai hyvinvoinnin laskua kannata pyrkiä tunnistamaan ennen kuin se heikentää tuottavuutta? 

  Erityisesti muutoksessa henkilöstöjohtamisen ja työmotivaation puutteisiin tulee reagoida nopeasti. Tuottavuuden jatkuva parantaminen edellyttää säännöllistä seurantaa ja selkeitä Lean -mittareita.

  Motiwell TyöFiilis© tiedolla johtamisen työvälineeksi

  Motiwell TyöFiilis© on vähintään kerran kvartaalissa toteutettava älykäs henkilöstötutkimus. Vastaaminen onnistuu helposti ja nopeasti myös puhelimella. Vaihtuvilla kysymyssarjoilla tunnistetaan johtamisen, motivaation ja työhyvinvoinnin muutoksia. 
  TyöFiilis© -raportointi tukee henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista ja jatkuvaa parantamista.

  Motiwell TyöFiilis© on kehitetty henkilöstöjohtamisen jatkuvaan seurantaan.
  Lue lisää