PARHAAT VOIMAVARAT TYÖSSÄ 

Parhaat työpaikat houkuttelevat parhaita tekijöitä, jotka ovat hyvin motivoituneita ja saavat aikaan erinomaisia tuloksia. Parhaat osaajat haluavat työskennellä siellä, missä työn sisältö, johtaminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat hyviä. Jatkuvaan parantamiseen ja itsensä ylittämiseen rohkaiseminen on johdonmukaista. Virheisiin ja ongelmiin keskittyminen vähentää innovatiivisten ratkaisujen löytymistä.


Parhaat Voimavarat työssä ™ -tutkimus sisältää kokonaisvaltaiset mittarit työhyvinvoinnin seurantaan ja johtamisen. Hyvä tuottavuus, henkilöstön työmotivaatio ja työhyvinvointi eivät ole sattumaa vaan tavoitteellisen johtamisen tulosta. Innostava ilmapiiri ja hyvät johtamiskäytännöt tukevat tuottavuuden kehittämisessä. Parhaan tuottavuuden organisaatiot panostavat henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin johtamiseen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoon vahvistaakseen innovatiivisuutta.

HYVÄ TYÖFIILIS LUO MENESTYSTÄ

Menetyksen työilmapiirin tuntee heti, kun sen kohtaa. Ongelmatilanteisiin suhtaudutaan rakentavasti ja muutokset nähdään innostavina haasteina. Positiivinen ja kannustava vuorovaikutus on vallalla niin esimiesten kuin tiimien keskuudessa. Onnistumiset ja mahdollisuudet tunnistetaan ja toimintoja kehitetään innovatiivisesti.. Menestyminen ruokkii hyvää itseluottamusta, vahvistaa yhteishenkeä ja kykyä ratkaista haasteellisia tilanteita.

Säännöllisin väliajoin toteutettuna Hyvä TyöFiilis© pulssikysely auttaa kehittämään menestyksen ilmapiiriä sekä osallistamaan henkilöstöä sen ylläpitämiseen.


Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa