Motiwellin ajankohtaiset uutiset

Uutiset

 • 21.05.2018
  Motiwell sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste on julkaistu

  Olemme julkaisseet EU-tietosuojadirektiivin GDPR-ohjeiston mukaisen tietotosuoja- ja rekisteriselosteen.

  Käyttämällä Motiwelli:n verkkosivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoa. Motiwell ylläpitää tätä verkkosivustoa palveluna asiakkailleen ja markkinoinnista kiinnostuneille. Seuraamme sivustolla tapahtuvaa liikennettä. Selosteeseen voitte tutustua tarkemmin tästä.

  Lue lisää
 • 27.03.2017
  Varmista innostava TyöFiilis
  Innostava ilmapiiri ja positiivinen asenne työhön vahvistaa merkittävästi   yksilön ja koko työyhteisön suorituskykyä. Vuosittain  toteutettuna henkilöstötutkimus ei anna riittävästi tietoa motivaatioilmapiirin muutoksista. Henkilöstön työmotivaation varmistamiseksi muutoksien seuranta on tärkeää.

  Työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation kehitystä voidaan joustavasti seurata Motiwell TyöFiilis© -mittarin avulla. Säännöllinen raportointi lisää avoimuutta ja mahdollistaa kehitystoimien oikea-aikaisen kohdentamisen. TyöFiilis© -tutkimuksen lyhyet vuorovaikutteiset kyselyt kannustavat antamaan palautetta ja vahvistamaan myönteistä kehitystä.

  Ottamalla käyttöön Motiwell TyöFiilis©  -mittariston saat paljon enemmän ajantasaista tietoa motivaatioilmapiiristä, hyvinvoinnista ja johtamiskäytäntöjen tuloksellisuudesta. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

  Lue lisää
 • 25.01.2017
  Parannetaan henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista

  Miksi henkilöstötutkimuksia toteutetaan yhä 1-2 vuoden välein?

  Nykyisin asiakaskokemusta, myyntiä ja prosesseja seurataan vähintään kuukausittain, koska muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Eikö henkilöstön työmotivaation tai hyvinvoinnin laskua kannata pyrkiä tunnistamaan ennen kuin se heikentää tuottavuutta? 

  Erityisesti muutoksessa henkilöstöjohtamisen ja työmotivaation puutteisiin tulee reagoida nopeasti. Tuottavuuden jatkuva parantaminen edellyttää säännöllistä seurantaa ja selkeitä Lean -mittareita.

  Motiwell TyöFiilis© tiedolla johtamisen työvälineeksi

  Motiwell TyöFiilis© on vähintään kerran kvartaalissa toteutettava älykäs henkilöstötutkimus. Vastaaminen onnistuu helposti ja nopeasti myös puhelimella. Vaihtuvilla kysymyssarjoilla tunnistetaan johtamisen, motivaation ja työhyvinvoinnin muutoksia. 
  TyöFiilis© -raportointi tukee henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista ja jatkuvaa parantamista.

  Motiwell TyöFiilis© on kehitetty henkilöstöjohtamisen jatkuvaan seurantaan.
  Lue lisää
 • 24.10.2016
  Henkilöstökokemus kuntoon - asiakkaat ja tulokset kiittävät!

  Nordic Business Foorumissa lokakuussa 2016 vierailleella Vineet Nayarilla oli tärkeää sanottavaa, miten asiakastyytyväisyys ja tuloskyky ylläpidetään nopean kasvun aikana. Nayar toimi vuosina 2005-2013 intialaisen tietotekniikkayrityksen HTC:n pääjohtajana. Hänen johdollaan HTC kasvoi 6 kertaiseksi niin liikevaihdoltaan kuin tulokseltaan. Pääjohtajaksi tultuaan hän omaksui käänteisen johtamisfilosofian: "Työntekijät ensin, Asiakkaat toiseksi".

  Kasvu on aina haasteellista. Vineet Nayar muistutti, että 4 % globaaleista yrityksistä pystyy säilyttämään ja vain 1% pystyy kasvattamaan markkinaosuuttaan. Yritysten tuleekin pystyä jatkuvasti uudistumaan ja luomaan innovatiivisia palveluita. Yritysjohdon tehtävänä on osallistaa ja innostaan työntekijöitä kehittämään aktiivisesti prosesseja, laatua ja palvelukykyä asiakasrajapinnassa.

  Aivan liian usein yritysjohto keskittyy valuttamaan tavoitteita ja strategioita ylhäältä alas eikä se osaa hyödyntää henkilöstönsä piileviä voimavaroja. Menestyksen edellytyksen on, että kaikki parantavat omaa suoritustaan. Myös johtamisen tulee jatkuvasti parantua. Sen onnistumista tulee seurata jatkuvasti ja avoimesti. Henkilöstökokemuksen seuranta on yhtä tärkeää kuin asiakastyytyväisyyden seuranta. 

  "Työntekijät ensin, asiakkaat toiseksi" -filosofian neljään periaatetta

  1) Mikä on toimintamme todellinen päämäärä

  Tavoitteen tulee olla ennen kaikkea innostava ja konkreettinen. Sen tulee olla haastava, jotta ihmiset alkavat ajattelemaan uudella tavalla.

  2) Mitä erinomainen toiminta ja laatu tarkoittavat

  On tunnustettava avoimesti jatkuvan parantamisen tarve. Omaa toimintaa tulee arvioida rakentavan kriittisesti. Erinomaisuus ei ole samaa kuin riittävän hyvä. Palaute on tärkein työväline yksilöiden ja ryhmien parhaan suorituskyvyn esille saamiseksi.

  3) Millä tavalla haluamme erottautua kilpailijoistamme

  Kilpailu on jatkuvasti kovaa. Menetys edellyttää selkeää erottautumista kilpailijoista. Jokaisen yrityksessä tulee tietää, millä tavalla haluamme erottautua muista. Missä asiassa haluamme olla aina kilpailijoitamme parempi.

  4) Millaista johtamista tarvitaan, jotta tavoitteet saavutetaan

  Kun henkilöstö sisästää innostavat tavoitteet ja halumme erottautua, on johtamiskäytännöt muokattava palvelemaan ihmisten tarpeita. Esimiesten tehtävänä on valmentaa joukkoaan parhaaseen suoritukseen ja osallistaa heitä löytämään parhaat keinot haasteiden ratkaisuun.

  Motiwell TyöFiilis on älykäs menetelmä henkilöstökokemuksen jatkuvaan seurantaan. Kysy lisää info@motiwell.fi.  

  Lue lisää
 • 04.02.2016
  Tulevaisuuden työelämää - huippuseminaarissa tavataan 9.3.2016

  Motiwell on mukana tapahtumakumppanina Tulevaisuuden työelämää kehittämässä –huippuseminaarissa, jossa käsitellään uuden ajan organisaation johtamista ja työkulttuuria.

  Mikä motivoi ihmisiä työelämässä ja miten johtamisella voidaan tukea uudenlaista kulttuuria.Miten työelämä muuttuu ja tulee muuttumaan? Miten digitalisaatio vaikuttaa työtapoihin, osaamistarpeisiin ja johtamiseen? Miten esimiehet voivat edistää tätä muutosta unohtamatta yksilöä ja työhyvinvointia? 

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät tapahtuman nettisivuilta www.amieduexpertevents.fi/tulevaisuuden-tyoelama 

  Kiinnostuitko! Pyydä tarjouskoodi seminaariin sähköpostilla otsikolla Tulevaisuuden työelämä -seminaari info@motiwell.fi

  Lue lisää
 • 22.11.2015
  Työmotivaatiolla vai työhyvinvoinnilla parempaa tuottavuutta

  Tutkimus- ja kehittämispalveluiden johtaja Matti Tiusanen luennoi Henryn Uudista ja Uudistu messuilla 24.11.2015 aiheesta: 

  Työmotivaatiolla vai työhyvinvoinnilla parempaa tuottavuutta

  Onko työhyvinvoinnin ongelmiin ja työmotivaation hiipumiseen puuttuminen tärkeämpää tuottavuuden kannalta? Miksi sisäinen motivaatio hiipuu toistuvissa muutoksissa? Miten löydetään parhaat voimavat kasvuun?

  24.11.2015 Vanha Satama, sali 109 klo 13:00 -13:30

  Lue lisää
 • 21.08.2015
  Motiwell Uudista ja Uudistu 2015 -messuilla 24.11.2015 , osasto B25

  Olemme mukana henkilöstöjohdon ryhmän HENRY ry:n tämän vuoden päätapahtumassa Uudista ja Uudistu 2015 Helsingin Wanhassa Satamassa tiistaina 24.11.2025. 

  Tervetuloa tutustumaan osastoomme ja keskustelemaan  työmotivaation ja hyvinvoinnin kehittämisestä. Esittelemme myös Parhaat Voimavarat työssä -työhyvinvointitutkimusta sekä kehittämispalveluitamme.

  .

  Löydät meidät messuosastolta B25 Seminaarisali A:n välittömästä läheisyydestä. 

  Lisätietoja Uudista ja Uudista -messujen löydät tältä ja Henry ry:n tapahtumista  www.henry.fi/tapahtumat 

  Lue lisää
 • 07.04.2015
  Työhyvinvoinnin puute laskee tuottavuutta

  Työhyvinvointi koostuu työhön ja yksilöön kohdistumista tekijöistä sekä odotuksista.

  Henkilökohtaiseen työkykyyn vaikuttavat työn kuormittavuus, henkisten ja fyysisten voimavarojen riittävyys sekä työn ja muun elämän tasapaino. Heikentynyt terveydentila, pitkittynyt stressitilanne, unihäiriöt, työpaikan tai perhe-elämän ristiriitatilanteen heikentävät työkykyisyyttä.

  Työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen tulee pääosin työn motivaatiotekijöiden kautta. Työn vetovoima- ja kuormitustekijät vaikuttavat moninaisesti työmotivaatioon. Työn sisältö, esimiesten ja organisaation toiminta vaikuttavat keskeisesti työmotivaatioon.

  Työmotivaation puutteet ennustavat tuottavuuden ja innovatiivisuuden laskua koko organisaatiossa. Parhaan tuottavuuden organisaatiot kiinnittävät huomiota henkilöstön työmotivaation ja työkyvyn voimavaratekijöitä ylläpitämiseen. Työn voimavaratekijöillä edistetään tuottavuutta, vähennetään työn kuormittavuutta ja edistetään henkilöstön kehittymistä sekä tavoitteiden saavuttamista.

  Parhaat Voimavarat työssä™ -tutkimus on luotettava ja kokonaisvaltainen mittari työhyvinvoinnin puutteiden tunnistamiseen ja kehityksen seurantaan. Pyydä tarjous info(@)motiwell.fi

  Lue lisää
 • 05.11.2014
  Työmotivaation ylläpidon tarve muutoksessa

  Talouden kiristyneestä tilanteesta huolimatta on yritysten tulee panostaa kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

  Hyvinvoinnin kunnossapidon tarve lisääntyy

  Taloustilanteen vaikeudet näkyvät jatkuvina muutoksina. Toistuvat organisaatiomuutokset kuluttavat henkilöstön motivaatiota. Muutoksien läpivienti johtaa usein työtä hankaloittaviin ongelmiin, joka vähentävät työmotivaatiota.

  YT-neuvottelut tuovat keskusteluihin ja kanssakäymiseen negatiivisia tunteita, jotka lisäävät henkistä kuormittavuutta ja kuluttavat voimavaroja.

  Seuraa työmotivaatiota ja -hyvinvointia muutoksessa

  Koko henkilöstön tuottavuuden kannalta sairauspoissaolot kertovat kovin heikosti työhyvinvoinnin ja motivaatiotekijöiden muutoksista. Työn sisällön, johtamisen ja organisaation toiminnan motivaatiotekijät ovat keskeisiä työn tuottavuuden kannalta. Työn motivaatiotekijöiden vähentyminen ennustaa tuottavuuden ja innovatiivisuuden laskua koko organisaatiossa.

  Varmista voimavarojen riittävyys

  Työhyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpito ovat tärkeitä muutoksien toteutuksen yhteydessä. Onnistuneen toteutuksen kannalta on tärkeää, että henkilöstö tietää, miksi muutos tapahtuu, mitkä on sen tavoite ja mitä muutokset merkitsevät oman työn kannalta. Muutoksienkin yhteydessä työhyvinvointi-investointien tuotot ovat 2-10 kertaisia panostuksiin nähden jo lyhyelläkin aikavälillä.

  Lue lisää työhyvinvoinnin kannattavuuden laskemista tästä

  Lue lisää
 • 10.10.2014
  Hyvä Pomo - kuuntelee ja kannustaa

  Hyvän johtamisen merkitys korostuu muutoksessa, koska epävarmuuden tunne henkilöstön mielissä lisääntyy. Muutoksien vaikutuksesta omaan työhön, sen jatkuvuuteen tai mielekkyyteen askarruttavat. Miten oma osaaminen ja kyvyt vastaavat muuttuvien tehtävien tai roolin mukaista tarvetta?

  Esimiehen toimintaa ja vuorovaikutusta arvioidaan muutoksien käynnistyessä koko työyhteisön toimesta. Miten selkeästi muutostarve ja tavoitteet kuvataan, sitä valmiimpia ollaan lähtemään liikkeelle. Kun esimies suhtautuu myös rauhallisesti ja kuunnelleen huolestuneiden ihmisten käyttäytymiseen hänen arvostuksensa muiden silmissä nousee.

  Kannustusta meistä jokainen tarvitsee eniten silloin, kun onnistuminen tuntuu vaikealta. Mikäli aikaisemmat yrityksemme ovat epäonnistuneet, voi itseluottamus heiketä. Esimiehen tuki ja kannustus on tällöin tärkeää.

  Esimiesten johtamis- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on erityisen hyödyllistä haasteellisissa tilanteissa. Tutustu Motivoivan johtamisen valmennuksiin täältä.

  Lue lisää
 • 27.08.2014
  Työhyvinvointi-investoinnin kannattavuuden laskeminen

  Työhyvinvoinnin kannattavuuslaskuri

  Työhyvinvointiin tehdyt panostukset tuottavat tutkimusten mukaan 2-10 kertaisen hyödyn. Työhyvinvoinnin kannattavuuslaskurilla voidaan arvioida työhyvinvoinnin kehittämisen taloudellista kannattavuutta. Laskurin avulla verrataan työhyvinvoinnin kehittämispanostusten kustannuksia niiden avulla arvioituihin hyötyihin.

  TTL:n ylläpitämään laskuriin pääset tästä. Työhyvinvoinnin kannattavuuslaskuri perustuu potentiaalilaskentamalliin.

  Lue lisää
 • 02.02.2014
  Voimavarat työssä - kysely 15 vuotta

  Voimavarat työssä- kysely lanseerattiin syksyllä 1998.  Se kehittäminen käynnistyi Riitta Huurroksen, Jukka Katajan, Anneli Litovaaran ja Matti Tiusasen yhteistyönä 1990 -luvun laman loppupuolella. Työelämän ongelmia voinut edistää enää kartoittamalla ongelmia vaan tunnistamalla voimavaroja. 

  Vaikka kyselyn ratkaisukeskeinen näkökulma oli tuolloin uutta, levisi sen käyttö nopeasti ympäri Suomen. Myös yli 150 työterveysasemaa on käyttänyt Voimavarat työssä-kyselyä. Lomakkeisiin vastaamisesta ja niiden syöttämisestä analyysiohjelmaan siirryttiin web-pohjaisiin menetelmiin asteittain vuodesta 2005 lähtien.

  Kyselyyn on vastannut noin 500 000 henkilöä kuluneiden 15 vuoden aikana. Voimavarat työssä kyselyn menestyksen innoittamana Motiwell on kehittänyt työhyvinvoinnin tutkimusmenetelmiä kolmen vuosikymmenen aikana.

  Lue lisää

Uusimmat aiheet

 • 21.05.2018
  Motiwell sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste on julkaistu

  Olemme julkaisseet EU-tietosuojadirektiivin GDPR-ohjeiston mukaisen tietotosuoja- ja rekisteriselosteen.

  Käyttämällä Motiwelli:n verkkosivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoa. Motiwell ylläpitää tätä verkkosivustoa palveluna asiakkailleen ja markkinoinnista kiinnostuneille. Seuraamme sivustolla tapahtuvaa liikennettä. Selosteeseen voitte tutustua tarkemmin tästä.

  Lue lisää
 • 27.03.2017
  Varmista innostava TyöFiilis
  Innostava ilmapiiri ja positiivinen asenne työhön vahvistaa merkittävästi   yksilön ja koko työyhteisön suorituskykyä. Vuosittain  toteutettuna henkilöstötutkimus ei anna riittävästi tietoa motivaatioilmapiirin muutoksista. Henkilöstön työmotivaation varmistamiseksi muutoksien seuranta on tärkeää.

  Työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation kehitystä voidaan joustavasti seurata Motiwell TyöFiilis© -mittarin avulla. Säännöllinen raportointi lisää avoimuutta ja mahdollistaa kehitystoimien oikea-aikaisen kohdentamisen. TyöFiilis© -tutkimuksen lyhyet vuorovaikutteiset kyselyt kannustavat antamaan palautetta ja vahvistamaan myönteistä kehitystä.

  Ottamalla käyttöön Motiwell TyöFiilis©  -mittariston saat paljon enemmän ajantasaista tietoa motivaatioilmapiiristä, hyvinvoinnista ja johtamiskäytäntöjen tuloksellisuudesta. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

  Lue lisää
 • 25.01.2017
  Parannetaan henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista

  Miksi henkilöstötutkimuksia toteutetaan yhä 1-2 vuoden välein?

  Nykyisin asiakaskokemusta, myyntiä ja prosesseja seurataan vähintään kuukausittain, koska muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Eikö henkilöstön työmotivaation tai hyvinvoinnin laskua kannata pyrkiä tunnistamaan ennen kuin se heikentää tuottavuutta? 

  Erityisesti muutoksessa henkilöstöjohtamisen ja työmotivaation puutteisiin tulee reagoida nopeasti. Tuottavuuden jatkuva parantaminen edellyttää säännöllistä seurantaa ja selkeitä Lean -mittareita.

  Motiwell TyöFiilis© tiedolla johtamisen työvälineeksi

  Motiwell TyöFiilis© on vähintään kerran kvartaalissa toteutettava älykäs henkilöstötutkimus. Vastaaminen onnistuu helposti ja nopeasti myös puhelimella. Vaihtuvilla kysymyssarjoilla tunnistetaan johtamisen, motivaation ja työhyvinvoinnin muutoksia. 
  TyöFiilis© -raportointi tukee henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista ja jatkuvaa parantamista.

  Motiwell TyöFiilis© on kehitetty henkilöstöjohtamisen jatkuvaan seurantaan.
  Lue lisää