HYVÄ TYÖFIILIS ON TYÖHYVINVOINTIA

Menestyksellinen ilmapiirin luominen on johdon tehtävä. Jatkuvaan parantamiseen ja itsensä ylittämiseen rohkaiseminen tulee olla johdonmukaista. Virheisiin ja ongelmiin keskittyminen haittaa innovatiivisten ratkaisujen löytymistä. Onnistumiset ja mahdollisuudet tunnistamalla toimintoja kehitetään nopeiten. 

Menestyminen ruokkii hyvää itseluottamusta, vahvistaa yhteishenkeä ja kykyä ratkaista haasteellisia tilanteita.

HYVÄ TYÖFIILIS© -kysely

Menetyksen työilmapiirin tuntee heti, kun sen kohtaa. Ongelmatilanteisiin suhtaudutaan rakentavasti ja muutokset nähdään innostavina haasteina. Positiivinen ja kannustava vuorovaikutus on vallalla niin esimiesten kuin tiimien keskuudessa.

Säännöllisin väliajoin toteutettu Hyvä TyöFiilis© auttaa kehittämään menestyksen ilmapiiriä ja osallistamaan henkilöstö sen ylläpitämiseen.

PARHAAT VOIMAVARAT työssä™-tutkimus

Parhaat työpaikat houkuttelevat parhaita tekijöitä, jotka ovat hyvin motivoituneita ja saavat aikaan erinomaisia tuloksia. Parhaat osaajat haluavat työskennellä siellä, missä työn sisältö, johtaminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat hyviä.

Parhaan tuottavuuden organisaatiot panostavat henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin johtamiseen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoon vahvistaakseen innovatiivisuutta.

Parhaat Voimavarat työssä™ -tutkimus sisältää kokonaisvaltaiset mittarit työhyvinvoinnin ja terveyden johtamisen seurantaan.

Hyvä tuottavuus, henkilöstön työmotivaatio ja työhyvinvointi eivät ole sattumaa vaan tavoitteellisen johtamisen tulosta. Innostava ilmapiiri ja hyvät johtamiskäytännöt tukevat tuottavuuden kehittämisessä.  

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa