SEURATAAN HENKILÖSTÖKOKEMUSTA

Hyvä henkilöstökokemus tarkoittaa henkilöstötyytyväisyyttä, hyvää johtamista ja työn sekä työympäristön innostavuutta.  Säännöllisin väliajoin toteutetut henkilöstötutkimukset ovat yhtä tärkeitä liiketoiminnalle kuin asiakaskokemuksen seuranta. Henkilöstökokemusta voidaan kehittää myös heikkojenkin signaalien perusteella. Luotettavat tutkimuksen auttavat tunnistamaan kehittämisen painopisteet sekä mahdollistavat toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan. 

HYVÄ TYÖYHTEISÖ© -tutkimus

Hyvä henkilöstökokemus rakentuu henkilökohtaisista tai jaetuista kokemuksista, jotka koskevat omaa työtä, johtamista ja työyhteisön toimintaan.  Hyvät kokemukset vahvistavat työtyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä kannustavat suosittelemaan työpaikkaa ystäville ja kollegoille. 

Hyvä henkilöstökokemus ei ole sattumaan vaan pitkäjänteisen työn tulosta. Hyvä Työyhteisö© –tutkimuksen avulla seuraat henkilöstökokemusta ja johtamiskäytäntöjä. 

Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on varmistaa hyvä tuottavuus ja parhaiden voimavarojen säilyminen organisaatiossa. Henkilöstön motivaation rakentamisessa jokaisen esimiehen toiminnalla on tärkeä merkitys. Organisaation omaksumat selkeät esimiestoiminnan yhtenäiset käytännöt vahvistavat oikeudenmukaisuutta, sitoutumista ja yhteistyön sujumista. 

Esimiestoiminnan tuloksellisuutta kehitetään parhaiten hyödyntämällä kulloiseen tilanteeseen sopivia parhaita käytäntöjä. Uusien käytäntöjen käyttöottaminen sovitaan asiakaslähtöisesti.

HYVÄ MUUTOS© -seurantakysely

Organisaation muutoskyky voi rapautua tai muuttua muutoksen edetessä. Syynä on yleensä johtamisen tai voimavarojen puutteet. Myös aikaisemmat kokemukset ja tavoitteet vaikuttavat muutosvalmiuteen.  Onko muutoksen johtaminen, viestintä ja organisointi sopusoinnussa muutoksen tavoitteiden kannalta. Hyvä Muutos© -kyselyt  sisältävät keskeiset avainmittarit muutosjohtamisen tueksi. 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa