VAHVISTA HENKILÖSTÖKOKEMUSTA

Hyvä henkilöstökokemus syntyy hyvällä johtamisella, työn tavoitteiden ja työympäristön innostavuudella.  Henkilöstötyytyväisyys kasvaa hyvistä henkilöstökokemuksista. Henkilöstöjohtamista tulee kehittää tavoitteellisesti kokonaistyytyväisyyden sekä heikkojen signaalien perusteella. Säännölliset tutkimuksen auttavat tunnistamaan kehittämisen painopisteet sekä mahdollistavat toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan. 

HYVÄ TYÖYHTEISÖ© -tutkimus

Hyvä henkilöstökokemus ei ole sattumaa vaan pitkäjänteisen työn tulosta. Hyvän työyhteisön ilmapiiri rakentuu henkilökohtaisista tai jaetuista kohtaamisista.  Tärkeimmät kokemukset liittyvät omaa työhön, johtamiseen ja työyhteisön toimintaan.  Positiiviset kokemukset vahvistavat työtyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä kannustavat suosittelemaan työpaikkaa ystäville ja kollegoille. 

Hyvä Työyhteisö© –tutkimuksen avulla seurataan henkilöstökokemusta ja sen kehitystä. Hyvän työyhteisön rakentamisessa jokaisen esimiehen toiminnalla on tärkeä merkitys. Onnistunut johtaminen varmistaa hyvän tuottavuuden ja parhaiden voimavarojen säilyminen organisaatiossa. Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta kehitetään tunnistamalla vahvuuksia ja ko. tilanteeseen parhaiten soveltuvia hyviä käytäntöjä.  


Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa