Voimavarat työssä - kysely 15 vuotta

Voimavarat työssä- kysely lanseerattiin syksyllä 1998.  Se kehittäminen käynnistyi Riitta Huurroksen, Jukka Katajan, Anneli Litovaaran ja Matti Tiusasen yhteistyönä 1990 -luvun laman loppupuolella. Työelämän ongelmia voinut edistää enää kartoittamalla ongelmia vaan tunnistamalla voimavaroja. 

Vaikka kyselyn ratkaisukeskeinen näkökulma oli tuolloin uutta, levisi sen käyttö nopeasti ympäri Suomen. Myös yli 150 työterveysasemaa on käyttänyt Voimavarat työssä-kyselyä. Lomakkeisiin vastaamisesta ja niiden syöttämisestä analyysiohjelmaan siirryttiin web-pohjaisiin menetelmiin asteittain vuodesta 2005 lähtien.

Kyselyyn on vastannut noin 500 000 henkilöä kuluneiden 15 vuoden aikana. Voimavarat työssä kyselyn menestyksen innoittamana Motiwell on kehittänyt työhyvinvoinnin tutkimusmenetelmiä kolmen vuosikymmenen aikana.