Työmotivaation ylläpidon tarve muutoksessa

Talouden kiristyneestä tilanteesta huolimatta on yritysten tulee panostaa kilpailukyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Hyvinvoinnin kunnossapidon tarve lisääntyy

Taloustilanteen vaikeudet näkyvät jatkuvina muutoksina. Toistuvat organisaatiomuutokset kuluttavat henkilöstön motivaatiota. Muutoksien läpivienti johtaa usein työtä hankaloittaviin ongelmiin, joka vähentävät työmotivaatiota.

YT-neuvottelut tuovat keskusteluihin ja kanssakäymiseen negatiivisia tunteita, jotka lisäävät henkistä kuormittavuutta ja kuluttavat voimavaroja.

Seuraa työmotivaatiota ja -hyvinvointia muutoksessa

Koko henkilöstön tuottavuuden kannalta sairauspoissaolot kertovat kovin heikosti työhyvinvoinnin ja motivaatiotekijöiden muutoksista. Työn sisällön, johtamisen ja organisaation toiminnan motivaatiotekijät ovat keskeisiä työn tuottavuuden kannalta. Työn motivaatiotekijöiden vähentyminen ennustaa tuottavuuden ja innovatiivisuuden laskua koko organisaatiossa.

Varmista voimavarojen riittävyys

Työhyvinvoinnin ja työmotivaation ylläpito ovat tärkeitä muutoksien toteutuksen yhteydessä. Onnistuneen toteutuksen kannalta on tärkeää, että henkilöstö tietää, miksi muutos tapahtuu, mitkä on sen tavoite ja mitä muutokset merkitsevät oman työn kannalta. Muutoksienkin yhteydessä työhyvinvointi-investointien tuotot ovat 2-10 kertaisia panostuksiin nähden jo lyhyelläkin aikavälillä.

Lue lisää työhyvinvoinnin kannattavuuden laskemista tästä