Työhyvinvointi-investoinnin kannattavuuden laskeminen

Työhyvinvoinnin kannattavuuslaskuri

Työhyvinvointiin tehdyt panostukset tuottavat tutkimusten mukaan 2-10 kertaisen hyödyn. Työhyvinvoinnin kannattavuuslaskurilla voidaan arvioida työhyvinvoinnin kehittämisen taloudellista kannattavuutta. Laskurin avulla verrataan työhyvinvoinnin kehittämispanostusten kustannuksia niiden avulla arvioituihin hyötyihin.

TTL:n ylläpitämään laskuriin pääset tästä. Työhyvinvoinnin kannattavuuslaskuri perustuu potentiaalilaskentamalliin.