Työhyvinvoinnin puute laskee tuottavuutta

Työhyvinvointi koostuu työhön ja yksilöön kohdistumista tekijöistä sekä odotuksista.

Henkilökohtaiseen työkykyyn vaikuttavat työn kuormittavuus, henkisten ja fyysisten voimavarojen riittävyys sekä työn ja muun elämän tasapaino. Heikentynyt terveydentila, pitkittynyt stressitilanne, unihäiriöt, työpaikan tai perhe-elämän ristiriitatilanteen heikentävät työkykyisyyttä.

Työhyvinvoinnin vaikutus tuottavuuteen tulee pääosin työn motivaatiotekijöiden kautta. Työn vetovoima- ja kuormitustekijät vaikuttavat moninaisesti työmotivaatioon. Työn sisältö, esimiesten ja organisaation toiminta vaikuttavat keskeisesti työmotivaatioon.

Työmotivaation puutteet ennustavat tuottavuuden ja innovatiivisuuden laskua koko organisaatiossa. Parhaan tuottavuuden organisaatiot kiinnittävät huomiota henkilöstön työmotivaation ja työkyvyn voimavaratekijöitä ylläpitämiseen. Työn voimavaratekijöillä edistetään tuottavuutta, vähennetään työn kuormittavuutta ja edistetään henkilöstön kehittymistä sekä tavoitteiden saavuttamista.

Parhaat Voimavarat työssä™ -tutkimus on luotettava ja kokonaisvaltainen mittari työhyvinvoinnin puutteiden tunnistamiseen ja kehityksen seurantaan. Pyydä tarjous info(@)motiwell.fi