Parannetaan henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista

Miksi henkilöstötutkimuksia toteutetaan yhä 1-2 vuoden välein?

Nykyisin asiakaskokemusta, myyntiä ja prosesseja seurataan vähintään kuukausittain, koska muutoksiin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Eikö henkilöstön työmotivaation tai hyvinvoinnin laskua kannata pyrkiä tunnistamaan ennen kuin se heikentää tuottavuutta? 

Erityisesti muutoksessa henkilöstöjohtamisen ja työmotivaation puutteisiin tulee reagoida nopeasti. Tuottavuuden jatkuva parantaminen edellyttää säännöllistä seurantaa ja selkeitä Lean -mittareita.

Motiwell TyöFiilis© tiedolla johtamisen työvälineeksi

Motiwell TyöFiilis© on vähintään kerran kvartaalissa toteutettava älykäs henkilöstötutkimus. Vastaaminen onnistuu helposti ja nopeasti myös puhelimella. Vaihtuvilla kysymyssarjoilla tunnistetaan johtamisen, motivaation ja työhyvinvoinnin muutoksia. 
TyöFiilis© -raportointi tukee henkilöstökokemuksen tiedolla johtamista ja jatkuvaa parantamista.

Motiwell TyöFiilis© on kehitetty henkilöstöjohtamisen jatkuvaan seurantaan.