Hyvä Pomo - kuuntelee ja kannustaa

Hyvän johtamisen merkitys korostuu muutoksessa, koska epävarmuuden tunne henkilöstön mielissä lisääntyy. Muutoksien vaikutuksesta omaan työhön, sen jatkuvuuteen tai mielekkyyteen askarruttavat. Miten oma osaaminen ja kyvyt vastaavat muuttuvien tehtävien tai roolin mukaista tarvetta?

Esimiehen toimintaa ja vuorovaikutusta arvioidaan muutoksien käynnistyessä koko työyhteisön toimesta. Miten selkeästi muutostarve ja tavoitteet kuvataan, sitä valmiimpia ollaan lähtemään liikkeelle. Kun esimies suhtautuu myös rauhallisesti ja kuunnelleen huolestuneiden ihmisten käyttäytymiseen hänen arvostuksensa muiden silmissä nousee.

Kannustusta meistä jokainen tarvitsee eniten silloin, kun onnistuminen tuntuu vaikealta. Mikäli aikaisemmat yrityksemme ovat epäonnistuneet, voi itseluottamus heiketä. Esimiehen tuki ja kannustus on tällöin tärkeää.

Esimiesten johtamis- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen on erityisen hyödyllistä haasteellisissa tilanteissa. Tutustu Motivoivan johtamisen valmennuksiin täältä.