Henkilöstökokemus kuntoon - asiakkaat ja tulokset kiittävät!

Nordic Business Foorumissa lokakuussa 2016 vierailleella Vineet Nayarilla oli tärkeää sanottavaa, miten asiakastyytyväisyys ja tuloskyky ylläpidetään nopean kasvun aikana. Nayar toimi vuosina 2005-2013 intialaisen tietotekniikkayrityksen HTC:n pääjohtajana. Hänen johdollaan HTC kasvoi 6 kertaiseksi niin liikevaihdoltaan kuin tulokseltaan. Pääjohtajaksi tultuaan hän omaksui käänteisen johtamisfilosofian: "Työntekijät ensin, Asiakkaat toiseksi".

Kasvu on aina haasteellista. Vineet Nayar muistutti, että 4 % globaaleista yrityksistä pystyy säilyttämään ja vain 1% pystyy kasvattamaan markkinaosuuttaan. Yritysten tuleekin pystyä jatkuvasti uudistumaan ja luomaan innovatiivisia palveluita. Yritysjohdon tehtävänä on osallistaa ja innostaan työntekijöitä kehittämään aktiivisesti prosesseja, laatua ja palvelukykyä asiakasrajapinnassa.

Aivan liian usein yritysjohto keskittyy valuttamaan tavoitteita ja strategioita ylhäältä alas eikä se osaa hyödyntää henkilöstönsä piileviä voimavaroja. Menestyksen edellytyksen on, että kaikki parantavat omaa suoritustaan. Myös johtamisen tulee jatkuvasti parantua. Sen onnistumista tulee seurata jatkuvasti ja avoimesti. Henkilöstökokemuksen seuranta on yhtä tärkeää kuin asiakastyytyväisyyden seuranta. 

"Työntekijät ensin, asiakkaat toiseksi" -filosofian neljään periaatetta

1) Mikä on toimintamme todellinen päämäärä

Tavoitteen tulee olla ennen kaikkea innostava ja konkreettinen. Sen tulee olla haastava, jotta ihmiset alkavat ajattelemaan uudella tavalla.

2) Mitä erinomainen toiminta ja laatu tarkoittavat

On tunnustettava avoimesti jatkuvan parantamisen tarve. Omaa toimintaa tulee arvioida rakentavan kriittisesti. Erinomaisuus ei ole samaa kuin riittävän hyvä. Palaute on tärkein työväline yksilöiden ja ryhmien parhaan suorituskyvyn esille saamiseksi.

3) Millä tavalla haluamme erottautua kilpailijoistamme

Kilpailu on jatkuvasti kovaa. Menetys edellyttää selkeää erottautumista kilpailijoista. Jokaisen yrityksessä tulee tietää, millä tavalla haluamme erottautua muista. Missä asiassa haluamme olla aina kilpailijoitamme parempi.

4) Millaista johtamista tarvitaan, jotta tavoitteet saavutetaan

Kun henkilöstö sisästää innostavat tavoitteet ja halumme erottautua, on johtamiskäytännöt muokattava palvelemaan ihmisten tarpeita. Esimiesten tehtävänä on valmentaa joukkoaan parhaaseen suoritukseen ja osallistaa heitä löytämään parhaat keinot haasteiden ratkaisuun.

Motiwell TyöFiilis on älykäs menetelmä henkilöstökokemuksen jatkuvaan seurantaan. Kysy lisää info@motiwell.fi.